Coördinatiecomité

Coördinatiecomité


Coördinatiecomité


Stijn Morand
Clubvoorzitter


Jean-Paul Corin
Vice-voorzitter


Guy Seeuws
Voorzitter Liga A


Nele Vandewalle
Ploegverantwoordelijke Liga B


Peter Ballinckx
Voorzitter Divisie-Provinciaal-Jeugd


Ben Gemeen
Ondervoorzitter Divisie-Provinciaal-Jeugd


Yves T'Jampesn
vzw-voorzitter


Ivan Sey
Clubsecretaris


Tom Vandemoortel
Penningmeester


Christian Tavernier
Penningmeester

 
Jacques Piette
Penningmeester


Filip Banckaert
Manager Commerciële & Communicatie-afdeling