Bewegingsschool upvolley

Doel van de bewegingsschool

Het doel  is de algemene ontwikkeling van het kind te bevorderen. Elk kind heeft behoefte aan beweging, en beleeft daar ook plezier aan. Door middel van beweging zal de gezondheid, de motoriek en de menselijke ontplooiing van het kind bevorderd worden. Met de bewegingsschool willen wij er iedereen van bewust maken dat voor de algemene ontwikkeling van het kind leren bewegen even noodzakelijk is als leren lezen, rekenen en schrijven.

Plaats
Sportzaal Edugo, Groenstraat 31, 9041 Oostakker

Voor wie?
De bewegingsschool richt zich tot kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het derde leerjaar. Kinderen uit de  kleuterklas dienen vergezeld te zijn van een ‘begeleider’ (16+). Wij wensen wel heel duidelijk te benadrukken dat we geen enkel onderscheid maken tussen motorisch en/of geestelijk ‘sterke’ en ‘minder sterke’ kinderen. Iedereen is van harte welkom! Om veiligheidsredenen en organisatorische redenen is het aantal inschrijvingen wel beperkt. 

Fotopagina

Er wordt waarschijnlijk pas gestart met de bewegingsschool vanaf januari 2019!